ÅRSMØTE 2019

Publisert av Dag Fjeld den 24.01.18. Oppdatert 19.11.18.

HUSK ÅRSMØTE MANDAG 4 FEBRUAR KL.1900

Saker som ønskes behandlet av årsmøte, må fremmes for styre før 1 desember 2018

.