Covid-19

Covid-19

Publisert av Dag Fjeld den 29.10.20.
Covid-19
KLUBBHUSET STENGES OGSÅ PÅ ONSDAGER!
Dessverre er vi nå inne i en periode med oppblomstring av Corona smitte igjen, og myndighetene har laget nye anbefalinger for å gjøre et nytt forsøk på og begrense smitten blant oss.
RGK støtter opp om den nasjonale dugnaden som må til, hvis vi i fellesskap skal lykkes med og bremse smitten.
Som tidligere bekjentgjort har klubben avlyst all aktivitet ut året, men klubbhuset har vært åpent frem til nå på onsdagskveldene, i forbindelse med arbeidet på hallen.
Nå ser vi ingen annen mulighet en og også stenge klubbhuset på onsdager og ikke avholde noen felles dugnader, inntil nye anbefalinger kommer fra myndighetene.
Vis hensyn og ta vare på hverandre og hold dere friske!