FIVA Undersøkelse

FIVA Undersøkelse

Publisert av Dag Fjeld den 15.09.20.

Hjelp din klubb og FIVA ved å delta i en undersøkelse om historiske kjøretøy og bruk av disse. Det er flott dersom denne publiseres på hjemmesider, Facebook o.l. slik at svarene blir mest mulig representative for situasjonen her i Norge.

 

FIVA (Federation International Vehicules Anciens) gjennomfører fram til 31. Oktober en verdensomspennende undersøkelse for å få detaljerte og gode opplysninger som kan hjelpe oss alle i forhold til utfordringene vi står ovenfor i dag og tiden framover med å bevare og bruke våre historiske kjøretøyene.   

Det er ingen tvil om at samfunnet legger press på mulighetene til å benytte de historiske kjøretøyene rundt om i verden. Situasjonen her i Norge er foreløpig forholdsvis bra, men vi ser også her at det er og kan bli stadig vanskeligere å få det drivstoffet våre kjøretøy trenger og det kan også etterhvert bli lagt restriksjoner på bruken av våre kjøretøy slik vi ser antydninger til i andre deler av Europa. FIVA og LMK ønsker og jobber for at vi også i framtiden skal ha mulighet til å bruke veiene, få det drivstoffet våre kjøretøy har behov for med riktig kvalitet og generelt ikke bli illagt restriksjoner på bruken av kjøretøyene. Dette er i dag under konstant press fra politisk og miljømessig hold. Denne studien er derfor svært viktig for å gi de beste argumentene som støtter vårt felles mål om å kunne bruke våre kjøretøy også i framtiden.

 

Denne undersøkelsen som FIVA gjennomfører nå i 2020 er en oppdatering av en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2014. Denne gang har undersøkelsen gått ut til entusiaster i mer enn 70 land. Resultatene vil gi et veldig godt grunnlag til å jobbe videre med støtte til bevaring og bruk av de historiske kjøretøyene, og til å vise verdien eierne av historiske kjøretøy skaper for samfunnsøkonomien.

 

 

Undersøkelsen tar ca 10-15 minutter å fullføre, avhengig av hvilke svar du gir. Det er best å svarer på undersøkelsen .

 

Når du har svart på undersøkelsen vil du få muligheten til å delta i trekningen av en av fem eksklusive FIVA klokker verdt ca. NoK 1300, -

 

Du starter undersøkelsen her: https://fiva.org/en/fiva-survey/


Når du kommer inn vil du få mulighet til å velge hvilket språk du vil gjennomføre undersøkelsen på.

 

Med vennlig hilsen LMK