Hallens fremtid

Hallens fremtid

Publisert av Dag Fjeld den 18.02.19.

 


 

Klubb satt tidlig på 1990 tallet, opp den hallen vi har i dag, på dugnad. Den ble overtatt fra statens vegvesen, demontert, transportert og satt opp i Maura.  Denne har gjort nytte for seg på mange måter i mange år, som lager av klubbens utstyr, oppbevaring av kjøretøy og deler klubben å medlemmer har hatt, opp igjennom årene osv.

 Etterhvert laget vi klubbens verksted i den ene halvdelen av hallen på dugnad, noe som har vært med på og utvikle klubben til det den er i dag. Var den gang en del motstand rund det prosjektet, at det ble for dyrt, vanskelig og få til på dugnad, mye og administrere osv. Men i ettertid må vi være enige om at vi lyktes med det prosjektet, prosjektet lot seg greit gjennomføre, og etter hva jeg selv husker, til en svært overkommelig pris, mener klubbkassa ble belastet med 23000,- kr. Da regnestykke på verkstedet ble gjort opp.

Det jobbes på klubbens kjøretøy i verksted, medlemmene har muligheten til og ”leie” verkstedet til å jobbe på sitt eget kjøretøy, og vi har avholdt noen små interne kurs, blant annet sveisekurs, noe som engasjerte gammel som ung!  Verkstedet er vel også hovedårsaken til at vi har fått litt tilvekst av yngre på våre medlemslister. Men skal vi fortsatt ha noe verksted/ hall og kunne opprettholde driften av klubben slik vi gjør i dag, må noe gjøres.For tidens tann og sist vinters enorme snømengder, har herjet hardt med klubbens hall. Styre og en del av medlemmene, har sett på ulike løsninger for reparasjon av hallen, men kommet til at det ikke lenger er forsvarlig å reparere og investere midler i den eksisterende hall. Noe som også skaderapporten fra forsikringsselskapets takstmann til dels underbygger. Det var som kjent ikke noe og hente på forsikringssiden, årsaken til dette, er som det står i rapporten fra takstmann, "taket skulle vært måket, hallen bærer preg av alder og mangel på vedlikehold (rustne stålkonstruksjoner)".

Løsningen styre ser for seg, må derfor bli å bygge en ”ny” hall utenpå den eksisterende, med gjenbruk av den eksisterende sålen. Støpe fundament på yttersiden av begge langveggene, mure opp en ”ring mur” på yttersiden av eksisterende såle, reise reisverk på ring mur, ferdig produserte takstoler på reisverk, plate kle tak og vegger utvendig. Mye av dette ser vi for oss at vi skal kunne utfør selv, i form av dugnader, da det finnes mye kompetanse ute blant våre 290 medlemmer. Selvsagt må det leies inn en del fag personell til mange av oppgavene, slik som, tekniske tegninger / beregninger, heising / montering av takstoler, elektriker arbeid, osv.

. Vi skjønner alle at alle ikke er like kompetente til tunge løft, klatre på tak osv. Men alle kan sikkert bidra med noe! Mye av et slikt prosjekt, vil være og skaffe til veie materialer og midler som trengs, og kan du ikke bidra fysisk så er du kanskje god på og søke om midler fra fond og stiftelser, eller har gode kontakter som kan benyttes til gunstige innkjøp av materialer?

Klubben har per 31/1-2019 ca. 280000,- kr. På bok, av disse ser styre for seg at det går an og bruke 200000,- kr. Uten at det skal gå ut over klubbens daglige drift, som en start på prosjekt ”ny hall”. Vi ser en hvis fare med lavere inntekter og aktivitet på markedene våre fremover, men finner det fortsatt riktig og sette i gang en fornyelse av hallen, da dette tross alt er bærebjelken i klubbaktiviteten på vinterstid, samtidig som vi er helt avhengig av og ha et skikkelig lager til vårt materiell, skal klubben eksistere i fremtiden.

En ny og bedre hall ser vi også for oss at kan være med og engasjere flere i klubben, ikke bare under gjennomførselen av prosjektet, men også ved at vi med en ny hall vil kunne utnytte plassen bedre og dermed kunne ha muligheten til kanskje igjen kunne leie ut noen plasser, evt. Kunne utvide vårt tilbud ut mot ungdommen på en eller annen måte.

200000,- kr. Er ikke nok til å bygge en ny hall, men det vil være en god start på fundamentering og reisverk.  Klubben har allerede sikret seg 36 stk. Brukte takstoler, noe vi ikke turte og la gå fra oss, da de dukket opp i nabolaget.  Resterende midler må skaffes til veie under veis, i form av tilskudd, gaver, inntekter markeder / løp de neste årene. , evt. I form av et banklån.

Et slikt prosjekt må nødvendigvis gå over litt tid, styre ser for seg fundamentering et år, reisverk året etter.  Vi ser for oss at fundamenteringen lar seg gjøre uten og rive eksisterende hall, og på den måten løse litt av mellom lagringsproblemet, samtidig vil vi kunne stå i den eksisterende hallen gjennom vinteren og pre kappe reisverk.

 

Styre fikk årsmøtes godkjennelse til og sette i gang prosjekt ”ny hall” og ga dermed styre fullmakt til og bruke inntil 200000,- kr. Av klubbens midler til oppstart av prosjektet.

 Slik ser vi for oss at det kan bli seende ut!