Oppdatering om  Hall prosjektet

Oppdatering om Hall prosjektet

Publisert av Dag Fjeld den 24.08.20.

Hvem skulle tro det var mulig?

Selv ikke Covid19 Pandemi stopper dugnadsånden hos medlemmene i RGK.  Den 18 august var det fire måneder siden gravemaskinen satte igang, iløpet av de fire sommer måneden har dugnadsgjengen, planert, støpt såle, stablet og støpt ringmur og gulv i påbygg, reist reisverk og takstoler, lagt su-plater på tak, montert vindtett, sløyfer og lekter på tak og vegger, samt montert utvendig veggplater og gesimskasser på begge langveggene. Samtidig er hele den gamle hallen revet, bortsett fra endeveggen som må stå til vi får inn porter.

For en innsats!

Det er fortsatt noe arbeid igjen med veggplater, vindskier, gesimskasser og takplater, men med denne dugnadsgjengen kan jeg ikke skjønne annet en at hallen vil være helt ferdig utvendig, (bortsett fra porter) før vinteren kommer. 

 

 TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR.