DET BLIR ROMERIKSMARKED I 2023

DET BLIR ROMERIKSMARKED I 2023

Publisert av Dag Fjeld den 11.05.23.

 

Romeriksmarkedet 2023 på ny lokasjon!

 

Det tradisjonelle Romeriksmarkedet som har hatt tilhold Kulmoen ved Vormsund i flere år, har fått NY LOKASJON!  Norsk Travsportssenters travbane i Maura.

Da det etter hvert ble stadig vanskeligere å gjennomføre et «lovlig» marked med lokasjon på Kulmoen ved Vormsund, har vi valgt og ta det dristige valget med og flytte et innarbeidet marked til ny lokasjon som vil gi oss bedre muligheter til å etterleve lovverket ved gjennomførsel av slike arrangement.

Krav til oss som arrangør blir stadig strengere og nye pålegg dukker stadig opp, noe som etter hvert har gjort at travbanen på Kulmoen har blitt stadig mindre egnet.  Det er slike krav som en «blålysplan», hvor det kreves gitt avstander mellom overnattingsenheter / boder, branngater, fremkommelighet, alternativ adkomstvei osv.  Av / på kjøringen til europaveien har også i flere år vært et tema, som det stadig vekk har blir vanskeligere å oppfylle kravene til, (skilting, kø dannelse, oversiktlighet osv.) ved et såpass stort arrangement.

Romerike Gammelbil Klubb så derfor ingen annen mulighet en og se etter en annen lokasjon for gjennomførsel av det tradisjonsrike markedet for fremtiden. Dette har ført til nye samarbeidspartnere, Øvre Romerike Travselskap og Norsk Travsport Senter (Bjerke travbane, som er eiere av travbanen i Maura). Travbanen ved Norsk Travsportsenter i Maura er bygget etter tegninger av Biri travbane (for de av dere som kjenner den), dette en mye bredere travbane, med alternative adkomstveier inn på banen og ingen avkjøring direkte fra en Europaveg. Dette vil gi oss som arrangør lettere muligheten til å etterleve de kravene som stadig vekk stilles.

Romerike Gammelbil Klubb ønsker selgere, utstillere og publikum velkommen til en ny epoke i Romeriksmarkedes tradisjonelle historie, og håper dere alle støtter opp om vårt dristige valg av og bytte lokasjon på vårt tradisjonelle marked.

Det at tidspunktet for årets marked et satt til siste helgen i august, har med at Romerike Gammelbil Klubb fyller 40 år i år, og er valgt ut til å arrangere Norgesløpet 23-25 juni 2023 i denne forbindelse.

Styre i klubben så derfor ingen annen mulighet en og» bytte» om på Romeriksmarkeds helgen og Romeriksløps helg i år, da slike arrangement krever såpass store ressurser at to slik arrangement så tett på hverandre ikke hadde latt seg gjennomføre.

Minner om at det fortsatt er mulig og delta på Norgesløpet, for de som måtte ønske! Påmelding finner du her:  https://arena360.no/events/6334/7383

 

Velkommen til Romeriksmarkedet 2023, 25-26 August  PÅ NORSK TRAVSPORTSENTER MAURA!