DET BLIR ROMERIKSMARKED I 2023

DET BLIR ROMERIKSMARKED I 2023

Publisert av Dag Fjeld den 11.05.23. Oppdatert 25.07.23.

 

Romeriksmarkedet 2023 på ny lokasjon!

 

Det tradisjonelle Romeriksmarkedet som har hatt tilhold Kulmoen ved Vormsund i flere år, har fått NY LOKASJON!   Gardermoen Motorpark, Jessheim

 

Romerike Gammelbil Klubb ønsker selgere, utstillere og publikum velkommen til en ny epoke i Romeriksmarkedes tradisjonelle historie, og håper dere alle støtter opp om vårt dristige valg av og bytte lokasjon på vårt tradisjonelle marked.

Det at tidspunktet for årets marked et satt til siste helgen i august, har med at Romerike Gammelbil Klubb fyller 40 år i år, og er valgt ut til å arrangere Norgesløpet 23-25 juni 2023 i denne forbindelse.

Styre i klubben så derfor ingen annen mulighet en og» bytte» om på Romeriksmarkeds helgen og Romeriksløps helg i år, da slike arrangement krever såpass store ressurser at to slik arrangement så tett på hverandre ikke hadde latt seg gjennomføre.

Velkommen til Romeriksmarkedet 2023, 25-26 August  Gardermoen Motorpark!