Hallen

Hallen

Publisert av Dag Fjeld den 13.05.20.
I disse "Corona" tider er det lite som går som planlagt.  Klubben satset på en tidlig start på vårt hall prosjekt i våres, men med tingenes tilstand lot det seg ikke gjøre og samle mange mennesker til dugnad og oppstart av prosjektet.  Styre vurderte situasjonen fortløpende og kom til at vi ikke kunne la prosjektet vente, da tidsperspektivet i situasjonen da var helt uvisst. Vi bestemte at en del av styre (maks 5 personer) skulle se om det lot seg gjøre og få gravd rundt hallen, slik at noen få kunne starte med forskaling av fundamentet. Lørdag 18 april var det innlånt hjulgående gravemaskin med sjåfør, og en del av styre stilte opp og skuffen ble satt i bakken. Innen dagen var omme var grøfta gravd og forberedelse til forskalingen igang. Forskaling og armering var snart på plass, takket være en liten gruppe medlemmer som sto på igjennom uka. Fundament ble støpt fredag 24 april, lørdag 25 April ble forskalinger revet og stabbelign/armering av forskalingblokker ble påbegynt. Iløpet av påløpende uke ble forskalingsblokkene fullført og tilbakefyllingen av massen inn til muren gjort, alt var klart for støping av forskallingsblokkene. 30 April var det tid for fullføringen av støpingen, blokkene ble fylt og gulvet i påbygget støpt ferdig. Hvem skulle tro at vi skulle ha ha en ferdig grunnmur før vi skrev mai måned!  Tusen takk til de som har bidratt og ikke minst tusen tak til vårt medlem Willy Lund ( vår fagmann hva gjelder mur) som har stått på og losset oss igjennom denne delen av prosjektet. Til dere som ikke har fått bidratt enda, fortvil ikke, nå ser det ut til at vi kan samle flere mennesker på engang og det vil bli invitert til dugnader!